Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur og Trond 4.10.17.

Saksliste

Orienteringssaker

Sjur: Grammatikkontrollen: Vi får snart ein kommandolineversjon med ./configure –enable-grammarchecker (ikkje riktig enno).

Saker frå sist

Tastatur

Trond melde bug for smn. Det viser seg at saka ikkje er så ille:

Framover for smn: Teste og deretter diskutere. Feil som ikkje er løyst: Namn på alternative enaresamiske tastatur. Sjur har funne feilen (åtvaring frå bygginga) og ser på det.

Korpusinnsamling

Liste over ting å følgje opp:

Oppfølgjing denne veka: