Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S 10.10.2017

Saker:

møterommet

Sjur har laga ei skisse. Det som evt. manglar er argument for korfor vi vil ha skjerm i begge endar (grunngjevinga er at vi vil ha fleksibilitet, t.d. ved presentasjonar: skjermen foran er for føredragshaldaren, skjermen bak er for deltakarane som ikkje er i Tromsø).

Trond og Gt ser på den og Trond sender vidare til Frode Lien, Eystein Dahl og Kyrre Soleng.

tastatur

win 7- vs 8+

Ikkje alt for mykje ekstra arbeid, så vi prøver.

smn for mac og windows

Trond har testa og det fungerer, for Mac og for Win10. Trond held kontakten med Teija.

smn og den finske eksamensnemnda

TL;DR Sources for DigabiOS, a Live-Linux system, created by The Matriculation Examination Board of Finland (In Finnish: Ylioppilastutkintolautakunta).

Dei vil ha tastatur på datamaskinene til studenteksamen til våren. To saker:

GG-møte

Opne spørsmål:

Neste divvunveke

Veke 45 / 6.-10.11.

FinUgReVita må bli i januar-februar. IWCLUL er 8.-9. januar, vi inviterer ungararane frå 22.1. og framover, når det passar dei. Så justerer vi Divvun-veka etter det. Brev sendt.

Korpusinnsamling

Oppfølgjing av [../../corpus/Meeting_2017-10-05.html].

Grammatikkontrollen

No er stavekontrollen integrert i grammatikkontrollen, men ikkje her: [http://gtweb.uit.no/gc/] (enno), eller i det nye scriptet på kommandolinja, men det fungerer som pipeline. Spellerdelen (som kjem før grammatikkontroll) er:

cat text > tokeniser > valens > mwe > stavekontroll …

Utsnitt av output, der skrivefeil får forslag, ordna etter vekt, og der dei fire taggane til høgre for grammatikktaggane er:

"<dieehttit>"
	"dieehttit" ?
	"diehtit" V Ind Prs Pl1 <W:15.8486> <WA:8.84863> <spelled> "<diehtit>"
	"diehtit" V Inf <W:15.8486> <WA:8.84863> <spelled> "<diehtit>"
	"diehtit" V Imprt Pl2 <W:23.2031> <WA:13.2031> <spelled> "<diehttit>"
	"diehtti" N NomAg Pl Nom <W:23.2031> <WA:13.2031> <spelled> "<diehttit>"
	"diehtit" V Der/NomAg N Pl Nom <W:23.2031> <WA:15.2031> <spelled> "<diehttit>"
	"diehtit" V Imprt Du2 <W:35.3018> <WA:15.3018> <spelled> "<diehtti>"
	...
	"ihtit" V Der/NomAg N Pl Nom <W:20049.3> <WA:20029.3> <spelled> "<die-ihttit>"
		"die" Adv Cmp/Cit Cmp/Hyph Cmp

Merk siste linje, som har langt høgare vekt enn dei andre. Med dette oppsettet kan vi bruke CG-reglar til å fjerne (høgt vekta) framlegg vi rett og slett aldri vil vise, heller ikkje der dei ville ha kome på topp-5.

Dokumentasjon

… kjem snart.

Integrering

TTS

For sluttbrukarar

Jf Bugzilla.

For utvikling på huset

No skal vi setje opp ein servar. Kva skal vi gjere og kva skal Acapela gjere. Kontakten går mellom Chiara/Ciprian og Acapela, med kopi til Sjur.

Skoltesamisk og Kela

Spørsmål frå Kela om skoltesamiske program: Det er brevveksling, saka går framover, vi ventar på svar.

Nye kontorplassar

Både Trond og Sjur ber om kvar sin kontorplass for midlertidige stillingar. Kvar pâ vâr kant treng vi no og dâ dette, slik at eit smidig system med ein-to ledig(e) plass(ar) vil vere ein fordel.