Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond&Sjur-møte 12.12.2017

Saker:

bokselskap.no

Prosjekt Guthenberg på norsk: her er [Muitalus sámiid birra|http://www.bokselskap.no/boker/muitalussamiidbirra/tittelside], og «Cafe Boddu» er på veg. Vi innleier samarbeid med dei for å få fleire tekstar.

Kan vi hjelpa dei med (auto)korrektur? Vi kan truleg nytta tekstane som dei legg ut, dvs få meir skjønlitteratur inn i korpuset vårt.

Korpus

Samtalar med Sametinget? Sjur snakkar med dei i januar eller februar.

HTML-innhausting? Sjur har prata med Børre, Børre vurderer fleire html-innhaustingar etter kvart.

Ungararane

Det må bli veke 5, vi må tilpassa oss alle andre ting som skjer.

Vi må tinga flybillett og hotell til dei, vi treng ein rekvisisjon. Divvun inviterer, Sjur skaffar rekvisisjon for å få Edit Bogár og Anna Fenyvesi til Tromsø.

Innspel til Giellatekno?

Prioriter REST! (eller tilsvarande)

Divvun-slepp

Stavekontrollar (x 4 eller x 3?) og tastatur (x 4) til jol. Sjur sjekkar med M-L om vi skal inkludera smn i stavekontrolloppdateringa.