Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond-og-Sjur-møte 20.12.2017

Saker:

Duolingo-klone?

= Oahpa 2.0. Hovudpoenget er intelligent observering av innlæringsprogresjonen, og justert læring etter det. Eit anna poeng ved DuoLingo er “spel”, som oppmuntring til meir læring. Duolingo påstår at dei er veldig effektive.

Dette er eit nyttig innspel vi tar med oss.

Bør Gïelese 2.0 vera ein del av Oahpa 2.0 (Leksa)? Dei bør i alle fall nærma seg kvarandre på eit teknisk nivå.

Tastatura ut i dag

Stig Brøndbo lagar sak om dei. Sjur lagar oppdatering av win-tastatura, fiksar ein installeringsfeil.

Ungarar-reisa

Saka går framover, reisedatoar klare. Kjem laurdag, Trond blir vert fram til måndag.

Trond tek kontakt med Språk og samfunn. To moglege tema (ev. begge):

NAV

Vil omsetja yrkestitlar. Vi tar eit fellesmøte med NAV, Giellatekno og Divvun.

IWCLUL

Helsingfors 8.-9. januar. Begge dreg dit. Bør vi arrangera eigne møte? Ja, men kva?

Trond pratar med arrangørane, Sjur pratar med Kevin og Linda, og sjekkar at det er ok for dei.