Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond-og-Sjur-møte 23.1.2018

Saksliste

Korpus

Sørsamisk prosjekt i Trøndelag: 52 barnebøker, med moglege parallelle tekstar. Kan Divvun (vera med på å) finansiera korpusarbeid? Svar: ja (men vil ha budsjett osb).

Ungararar

Trond reserverer rom for måndag og tysdag på dagtid.

Servarar

xserve

Diskane på xserven ser ut til å bli for gamle. Konklusjonen er at dei hindrar Forrest i å bygge. Planen er å flytte alt anna enn SubEthaEdit over på ein virtuell servar. Børre arbeider med dette.

dei virtuelle

Vi har plassproblem. Vi treng større diskar, og raskare maskiner, sannsynlegvis òg fleire VM-ar. Sjur tek kontakt med Steinar, CC til Børre og Trond, pratar med Børre fyrst.

Vi treng dobbelt så mykje diskplass, og ei VM for å erstatta XServen. XServe-oppgåver:

Frå Børre sin e-post:

av dette er det bare see som er Mac-avhengig, så alt annet kan vi
"bare" flytte til en virtuell linux-maskin.

Kanskje vi skal be om en slik en, og få dns-serverene til å peke til
denne virtuelle maskinen?

Når det er ordnet, kan vi reparere xserven/evt. bytte den ut med noe
annet og få opp den som en see-server.

Forrest-bygging

Sjå xserve lenger opp.

Det svenske språkrådet

Trond dreg.