Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 15.5.2018

Saker:

tagflytting eller ei

Vi er samde om å ikkje flytta, dvs vi må omorganisera lexc-koden.

Spørsmål: taggrekkjefylgje. Kva med G3 NomAg, og andre språkspesifikke taggar?

Problemområde: avleiingar.

Oppryddinga må skje i tre steg:

  1. fyrst dei generelle tilfella
  2. deretter vurdera G3 og NomAg
  3. til slutt vurdera Prop-leksikona

Vi diskuterer detaljane for 2 og 3 på eit møte neste veke.

Steg ein gjer vi med ein gong:

est-artikkel/konf-innlegg

Sakte fart framover, ny deadline.

Preprosessering

Står pga alt anna. Punktum som eige lemma? Vi (= korpusanalyse, grammatikkontroll og Konteaksta) må diskutera => møte neste veke (etter Linda sin disputas).

NAV

Invitasjon til Kautokeino 11, 12. Trond, Lene, Sjur kan ikkje. Børre kan.

Opprusting av A3021

Jan Helge har overteke for Frode Lien. Trond fygjer saka vidare.

Servarane

Tino har gjeve opp å venta på eit korrekt sertifikat, nattlege bygg kjem no likevel (med eit hækk).

Børre og Trond følger opp.

Chiara jobbar med ny gtoahpa.