Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur & Trond-møte 25.6.2018

Saker

plan for veka

iOS-tastatur - testing & lansering

Trond testar med nettbrett, vi spør Linda.

andre tastatur (rom, bxr)

møte med Måns - kva om? Kan han?

Vi pratar med han i morgon. Tema:

tekst til Aili - må bli ferdig no

Vi tek det seinare i dag. Trond har prata med henne (flyplassmøte).

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.19/2018/8

sma-arbeid

Vi ser på twolc.

fao-arbeid (stavekontroll og grammatikkontroll)

Sjå på stava.fo: Lage lexc ut av hunspell, bygg fst og test, jamfør med eksisterande fst. Legg hunspell-som-lexc i exp-langs/?

smn-grammatikkontroll

Fylg opp punktet frå førre møte.

server-sak (svnservar)

Vi fekk nettopp 75 GB tekstar på marisk. Det illustrerer at svn-servaren vår er for liten.

Antti

Albansk