Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur og Trond 11.9.2018

Saker:

Antti og SSHRC-søknad

xfscript-kompilering

Jf brev frå Sjur: Det går langsamare med KAL, ikkje raskare, men fst-en blir mindre.

Tilbakemelding om sma-ordbøker og stavekontroll

Vi prata om tilbakemeldingar om ordbøker og stavekontrollar.