Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur&Trond-møte 11.12.2018

Saker:

cg-MT

Eckhard Bick dan2eng

Vi har fått filer frå Eckhard. To filer er lukka kjeldekode. Testinga så langt er svært lovande, men pipeline er ikkje på plass enno.

Trond ser på det, snakkar med Børre om perl-ting.

tastaturtesting

iOS er ute, og Linda har testa. Thomas har problem med kræsj.

Android er på veg ut.

Anna testing i kjømda

møterom

møterom for Måns

Trond har prata med Eystein i dag, og han føreslår A2021. Det er oppgradert. Vi må ha testkøyring, helst i morgon.

Når er det møte

oppgradert A3021

Ulike folk ventar på kvarandre. Trond fylgjer opp, han har prata med Eystein.

maskinlæring neste veke

programmerarstillingar