Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur & Trond-møte:

Saksliste

neste Divvun-samling

Fyrste veka i juni, Sjur kjem i tillegg neste veke (13.5.->).

Antti-reise til Tromsø

Vi føreslår fyrste veka i juni.

Fran-sommarkurs

Jf. brev der Fran vil diskutere sommarkurs for FSTar for polysyntetiske språk i perioden 24.6.-2.8. Summer workshop (ca 6 veker)

Delmål for workshopen:

Planlagde språk:

Detaljane må vi ta pr telefon med Fran. Han er primært interessert i våre synspunkt på tastatur.

Møterommet

Ingen reaksjonar på e-post. Vi må be om møte. Trond kallar inn, forsøksvis neste veke, pratar med Eirik Liland og Marit Nilsen fyrst, for å få relevante namn frå fakultetet til møtet.

Korleis skal vi handtera samarbeid med andre framover?

Samarbeidet kan starta i ein lettversjon via external-langs, men er ikkje berande i lengda om viktige kategoriar ikkje blir eksplisitt koda i originalkjeldekoden.

Bør vi/vil vi flytta alle språka over til Github? Det er godt mogleg, og svn-brukarar kan sjekka ut med svn som før. Det vil gje mykje større synlegheit til koden vår, og gjera det lettare for andre å samarbeida.

Ulike språk

Vi har samarbeid med Canada, Grønland, ulike samiske, ulike i Russland.

Mogleg, komande samaerbeid:

Quechua-samarbeid

https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Quechua

Standard Quechua[edit] The Peruvian linguist Rodolfo Cerrón Palomino has devised a standard orthography intended to be viable for all the different regional forms of Quechua that fall under the umbrella term Southern Quechua

qwc – Classical Quechua
quy – Ayacucho Quechua
qxu – Arequipa-La Unión Quechua
quz – Cusco Quechua <=============== Apertium for standard sør-quechua (fran)
qve – Eastern Apurímac Quechua
qxp – Puno Quechua (Collao)
qul – North Bolivian Quechua (Apolo)
quh – South Bolivian Quechua
cqu – Chilean Quechua
qus – Santiagueño Quechua

Apuriña

startup-langs/apu

Trond har kontakt med Pirjo Virtanen og via henne med Sidi Facundes. Sidi har ikkje svart, så kva som skjer veit vi ikkje.

Eksisterande samarbeid

Dette skal i grove trekk halde fram som før. Vi vil elles prioritere språk som har kontakt med brukarane og sirkumpolara språk.

Vedlegg: Oversyn over svn (sjå nederst i referatet)

Norsk Standard

(møtet held fram onsdag)

Infra-endringar vi bør prioritera

Infraendring for samarbeid

(møtet held fram onsdag)

MT frå Eckhard

Stiar og oppsett for CG-MT. Dette er ein propp, og må prioriterast.

Programmerarstillingane

Trond tar dette framover.

Gïelese

Berge koden.(møtet held fram onsdag)

Avtale med SD om opphavsrett og eigarskap til kjeldekoden

(møtet held fram onsdag)

Skoltesamisk tastatur

Retting frå Matti Lattu, takk for det (r179413). No har studentskrivningen skoltesamisk tastatur. Sjur svarer på spörsmol om tastatur og Linux.

Versjonen vi bygger blir generert her:

[https://giellalt.uit.no/keyboards/kbdlangdocs/sms/doc/layout.html]

Vedlegg: status for eksterne språk

Burjatisk

Samarbeid med kompetent lingvist, ikkje programmerarar. Språksamfunnet vil ta i bruk program.

 792 sjur
 244 trond
 31 jargal
 13 boerre
  3 jaska
  3 dugar

enaresamisk

Oulu univ., det finske sametinget

2862 lene
2854 marjaliisa
2517 trond
1213 sjur
 337 erika
 216 miina
 39 boerre
 38 mervi
 33 petter
 20 ciprian
 18 fran
 14 unhammer
  5 skopets
  5 jaska
  4 thomas

kvensk

Kvensk institutt, Trond

2092 aili
1141 trond
 999 sjur
 578 sindre
 511 kaisa
 362 leena
 300 mervi
 264 mari
 124 thomasbk
 83 pirjo
 73 lene
 35 annakaisa
 32 boerre
 14 ciprian
 10 jaska
  3 ryan
  2 tovereibo
  2 katriina

marisk

Gruppe av lingvistar, Trond

1008 sjur
 371 trond
 244 jaska
 101 jeremy
 23 boerre
 13 andrey
  5 sasha
  3 ryan
  2 annavolkova

færøysk

Gruppe av lingvistar, Trond

1129 sjur
 447 trond
 39 fran
 33 hedinj
 32 hjalmar
 22 tommi
 19 unhammer
 14 malmar
 13 boerre
  4 uni
  2 ryan
  2 jaska

grønlandsk

Gruppe av lingvistar Nuuk Odense

1142 sjur
 956 livm
 499 per
 167 nani
 81 trond
 61 paneeraq
 43 anna
 34 beatrine
 32 tino
 17 boerre
 11 tikaajaat
  6 tommi
  3 jaska

mansisk

Gruppe av lingvistar, Trond

 708 sjur
 135 trond
 44 jaska
 33 boerre
 16 roman
  4 agoston

komi

Gruppe av lingvistar i Syktyvkar, Jaska, Trond, Freiburg

1033 sjur
 368 elena
 316 jaska
 257 paula
 159 trond
 38 dimitry
 18 boerre
 17 katja
 12 niko
 10 enye_lav
  5 ryan
  4 dmitry
  3 rogier
  2 fran

mordvinske språk

myv:

1062 sjur
 647 jaska
 119 trond
 26 boerre

skoltesamisk

1535 jaska
1040 sjur
 262 trond
 201 (mangler forfatter)
 132 ciprian
 129 michael
 32 boerre
 23 lene
 11 joshua
  9 fran
  7 ryan
  2 kimberli

pitesamisk

 978 sjur
 907 joshua
 244 trond
 94 sjaggo
 26 boerre
 14 lene
  4 firis

Plains cree

 978 sjur
 572 lene
 441 aarppe
 393 trond
 161 atticus
 117 schmirle
 99 conor
 60 easantos
 16 boerre

Haida

 864 sjur
 304 aarppe
 158 trond
 112 lene
 93 lachler
 18 boerre

Odawa

 499 dabowers
 342 sjur
 19 trond
 17 aarppe

Kildinsamisk

 951 sjur
 128 michael
 121 trond
 18 boerre

Udmurtisk

 974 sjur
 153 koivunen
 119 trond
 103 jaska
 40 ryan
 18 boerre
  5 mushnadi

vepsisk

1027 sjur
 62 trond
 51 jaska
 36 boerre

Võru

 941 sjur
 560 jaska
 189 sulev
 70 trond
 20 boerre
  2 ryan
  2 hkaalep
  2 heli