Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 5.8.2019

Saker:

Quechua

Vi har fått brev frå Hugo. Trond svarte på det: Vi ventar på svar frå Roberto.

avvir.no i korpus

Vi manglar korpus frå og med 2011. Vi vil ha nyare tekst, så enkelt som mogleg for både dei og oss :) Sjur tek opp saka med Børre.

Wikisource

Jaska har skrive til Trond, og viser til at folk legg data våre inn på Wikisource. Trond svarar Jaska. Data er lagt inn t.d. her.

Divvun-veke

Fyrste veka i september. Trond er på Færøyane då. Divvun-veka er låst pga møte med referansegruppa som vart bestemt i januar.

est-morph

jf e-post 30.4. frå Heiki-Jaan: kor skal gamal ortografi og morfologi lagrast? «In short, we should have a morphological description of 18th century Estonian.» Sjur svarar.

Programmerarstillingane - utlysinga

Forlengd søknadsfrist? Må lengjast i god tid før fristen går ut! Retta engelsk tekst om referansar? Det er ikkje akademiske referansar vi vil ha, men arbeidsref.

Vi vil retta teksten på engelsk, og ber samtidig om ei vekes lengre søknadsfreist. Sjur skriv til adm om dette.