Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 13.8.2019

Saker:

cg-substitute

Funkar ikkje:

SUBSTITUTE:Err/Orth-any SUB:0 Err/Orth-any (*) TARGET (*) IF (0 (&SUGGEST)) ;

Funkar:

SUBSTITUTE:Err/Orth-any SUB:0 Err/Orth-any (*) TARGET (&SUGGEST) ;

Grunnen er at stjerne og IF gjev tilslag viss &SUGGEST er i ei av lesingane, mens TARGET (&SUGGEST) krev at &SUGGEST skal vere i same lesing.

lanseringar framover

Dokumentasjonen for sluttbrukarar må oppdaterast!!!

Vi må no ta til og teste stavekontrollen på Mac. Sjur rullar ut.

testa Win-stavekontroll og -installerar

Det same på Windows.

Alta/FEFO-konferanse i november - ja takk, eller senda vidare?

Vart avlyst.

Haustplanlegging

Utsett.

Møte med Antti og Miikka

Kort, muntleg referat

fjerna ‘7

Ferdig, alle språk kan no nytta felles punktteiknsfil.

arabiske tal og normering - prosent

Kort diskusjon.

TS Nasjonalbiblioteket

Trond orienterte.

Programmerarstillingane

Planlegging.

divvun.no, tekst

Må oppdaterast.