Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 15.9.2019

Saker:

tilsetjingane

Sjur og Børre må gjera ferdig referanseintervju. Og så må vi kalla inn til intervju, og bestemma intervjudag(ar).

Framlegg til intervjuveke: veke 44. Vi sender framlegget

mobiltastatur

Trond har ingen dingsar å testa på.

grammatikkontroll i MS Office / UiT (win/mac/nett)

Trond har ikkje rukke enno, skal sjå på dette.

møte med KMD i Tromsø

Sjur føreslår seinare i november, om mogleg.

neste Divvun-samling

Veke 44.

kommentarar etter sma-biejjieh? Publisering

Vi tar ei fagleg oppsummering av Levanger i Divvun-veka.

Publisering: Sjur diskuterer med Nordlyd-redaksjonen.

Rapport frå Enare

Spörsmål frå innleiar om TM til salen: Kor mange sametingsomsetjarar bruker omsetjingsminne? Ingen… Deretter godt innlegg om TM, som nok kjem til å få konsekvensar.

Det var i det heile eit bra seminar, vi fekk fine kommentarar på våre innlegg, og invitasjonar til å følgje dei opp.

Arbeid framover

Divvun: Mobiltastatur, oppdaterte stavekontrollar, oppdatert installeringsprogram, allmenn opprydding i språka, vidare arbeid med grammatikkontrollen

Giellatekno: Artiklar/føredrag til konferansar, MT (også cg-basert), korpus (dermed også analyse)

Paris

Ein tilleggsdag før konferansen: Hanti-Mansi

  1. desember: lanseringsdag nokre dagar før for oppdatert mobiltastatur med ulike tastaturrepositorium. Med “russisk” repositorium for aktuelle språk.

Framlegg:

VIKTIG! Vi må bli med!

Sjur fylgjer opp.