Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur & Trond, 19. og 20.11.2019

Saker:

Møterom, tilbod

Vi svarar Kyrre at det er ok (han har jo sagt at vi kan endra på det i framtida om ting ikkje fungerer).

Kven betalar? Instituttet? Vi spør Eystein.

møte på fredag

Avtalt på e-post

CG-MT

Alt-i-eitt-pipeline

Den er framleis ikkje på plass (?). Det vi har no er ein pipeline fram til og med CG-analyse (jf README) og ein etterpå (som er i perlscriptet bin/smegram i sme). Trond har prøvd å putte del ein inn i del to, men utan resultat.

Sjur ser på dette.

Andre problem

Det förste er på E sitt bord, det andre kan vere eit taggproblem, men vi må diskutere det med E.

Skoltesamisk tastatur på 12”-nettbrett

Vi utset til i morgon. Trond testar med dra ned tast.

Tittel på presentasjon i Paris, tekst på fire sider

Tittel på føredrag må inn i dag

4 siders artikkel til måndag.

Tittel: Rich morphology, no corpus - and we still made it. The Sámi experience

sma-namn i Bibelen

Trond og Sjur har diskutert saka.

Programmerarstillingane

Trond lagar mal for å skriva innstillinga.

KMD-møte

Sjur orienterte kort om planane for møtet.