Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 24.3.2020

Saker:

diskusjonen om tmx-redigering

Jf. zulip-diskusjon om temaet. Vi diskuterer vidare i lag med Børre.

taleteknologistillinga/prosjektet

Diskusjon og tilbakemeldingar kring planlegginga.

git-flyttinga

Kva skal vi ta med oss til github?

langs-katalogane (tastatura er allereie der):

Felleskatalogane giella-*:

Desse blir der dei er (modulo revisjonar). Innhaldet blir tilgjengeleg via $GTHOME (frå svn som tidlegare):

Kva skal vi ikkje ta med oss til github? Resten av katalogane i $GTHOME

Anna som vi ikkje tek med:

omsetjingsteknologistilling? Idé til strukturelt omsetjingsminne

Så vidt nemnt, meir om dette seinare.

 Forkortingar, testing

Utsett til neste møte.

Nasjonale minoritetsspråk i Sverige

Utsett til neste møte.