Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur- og Trond-møte 15.3.2022

Saker:

Statssekretær og Sametingsråd til Tromsø?

Sjur spør om det skulle passa veka etterpå.

Richard Madsen (Lingsoft) til Tromsø?

Vi kan treffast i Tromsø i byrjinga av mai, same veka som vi møter statssekretær og sametingsråd.

Antti og mai

Meir eller mindre samtidig med statssekretær og sametingsråd, kan ikkje reisa då.

Tema frå Antti:

Infra og bygging ferdig til mai, truleg det meste på plass ved utgangen av mars.

Programmerarstillinga

Den offentlege utlysingsteksten er ikkje god, og ikkje godkjent av oss slik han står. Utlysinga må takast ned, og teksten rettast. Trond fylgjer opp.

Ordboksarbeid

Kort diskusjon om samarbeid.

Neste veke

Ingen ting nytt frå Trond.

Korpusinnsamling

Orienteringssaker