Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond- og Sjur-møte 21.3.2022

oversikt over GT-prosjekt

Leksikografi og terminologi

Overordna

NDS

Svonni-seminar

17. juni. leksikografi + systaks & sosioling Program

Sjukepleieterminologi

Ramme: 20% (?) frå IHO + 1m til ISK.

Terminologiarbeid nasjonalt i Noreg og Finland. Nyttar Snomed CT.

Store satsingar: Leksikografi

Vi vil sjå alt dette i samanheng med framlegget vårt til samisk leksikografi (og terminologi) som stor satsing for UiT.

PhD-kurs

Siste veka før påske, i Tromsø: Ei vekes kurs i språkteknologi.

Korp

Lansering (!) - oppdateringar (annonser på Uralist)

MT

sme-smj

Lene + Inga

Nytt Apertium-format for MT

Flammie og Linda ser på dette.

UD

Vi er ikkje pessimistar. Kanskje får vi pengar.

Nordiske fst-ar

Trond Tr har laga ulike fst-ar (fit, rmg, rmf). No vil ISOF i sverige satse på fit, rmn (arli). Kanskje vil også Finland og Noreg gjere noko.

Programmerarstilling

… er lyst ut.

ICALL

TrondTy har fått Konteaksta opp på beina.

Denne veka

reiseplanar