Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur- og Trond-møte 6.4.2022

Saker:

Antti-seminar

I dag/kveld kl 16.30 norsk tid, jf e-post frå i dag.

Alle tastatur over i ny byggjeinfra

Luleå

Utsett til separat møte med Lene.

Installeringsprogrammet

Frå Brendan:

and also we can literally see that Trond’s installation is broken

Trond har reinstallert programmet, men tydelegvis ikkje re- nok.

Nokon™ må hjelpe Trond her.

Sametingsråd + statssekretær(?)

Fredag 6. mai. Trond er i Tromsø den veka. SD har bede om svar frå statssekretær i dag.

Språkspesifikk dokumentasjon

Rydd opp i grammatikkontrolldokumentasjon. Alt språkspesifikt skal liggja i lang-XXX/docs/-mappa.

freecorpus

Trond har laga hist-orig for tekstar med eldre ortografi (for nordsamisk så lang).

Hist-tekstane blir ein del av det vanlege korpuset, men med info i metadata om at det er ein eldre ortografi. Metadata bør vera identisk med taggen for eldre ortografi i lang-XXX, der lang-XXX har vorte sett opp til å kunna analysera alternative (t.d. eldre) ortografiar. På den måten kan vi nytta den vanlege prosesseringa på eldre tekstar, og gjera dei tilgjengelege i Korp i lag med andre tekstar, sjølv om ortografien ikkje er den same.

Linux på Windows

Trond treng dette til Stockholm, kjem med ei lenkje.

Russland og Ukraina

Mindre Russland

UD strammar inn på samarbeid med Russland. Vi veit ikkje kva som vil skje med prosjektet vårt.

Meir Ukraina

Diskusjon om innspel frå UD(?) om moglege prosjekt retta mot Ukraina og ukrainsk.

Edmonton

Separat møte med Lene.

Levanger-antologien

Wie geht’s?

gtweb.no

Brev frå Ingeborg Hellemo:

Jeg rydder i arkivet og fant følgende epost fra november i fjor som jeg ikke kan se å ha fått noe oppfølgingssvar på.

Lähettäjä: UiT hostmaster Päivämäärä: maanantaina, 22. marraskuuta 2021 klo 15.06 Vastaanottaja: Trond Trosterud, Chiara Argese Aihe: Fortsatt behov for domenet gtweb.no?

UiT har nettopp fått beskjed fra vår registrar at de kommer til å kreve årlig avgift per .no-domene fra og med 2022. I den sammenheng går jeg gjennom UiTs .no-domener for å luke ut ting som ikke er i bruk.

Domenet gtweb.no blei registrert i 2016. Den siste tiden (året?) har domenet ikke virket fordi det peker på en webtjener som ikke lenger finnes.

Jeg finner heller ikke domenet via Google, og det ser ut som om det er gtweb.uit.no som bruker i all markedsføring.

Betyr dette at domenet gtweb.no kan frigjøres?

– Ingeborg Østrem Hellemo – hostmaster@uit.no (Univ. of Tromsø, Norway)

Det ser absolutt sånn ut, men la meg ta ein runde.

Trond

Diskusjon utsett til neste møte.