Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur- og Trond-møte 3.5.2022

Saker:

Møtet på fredag, presentasjon

Kven kjem, kva vil dei vite, kva vil vi fortelje. Ny statssekretær, nytt Sametingsråd

Relevant: Trond sine 4 presentasjonar denne vinteren

Planleggingsmøte rett etter dette

Luleå-presentasjon

Moment til presentasjonen

 1. Er det så ille? nei vi har det bra
  • eitt problem er at vi ikkje veit om det
 2. Kva treng vi
  Vi treng ein annan språkteknologi les - skriv - forstå (bokstav - tastatur - tekstprogram - program for ordforråd):
  • Svak skriftkultur (betre og utvida grammatikkontroll)
   • ein stavekontroll du verkeleg kan stole på
   • grammatikkontroll
  • Marginalisert offentleg rom
  • Domenetap
  • Lydteknologi
   • god talesyntese for alle samiske språk
   • taleattkjenning, diktat, for alle samiske språk og dialektar
 3. Kva skal til for å få dette?
  • Korpus + ein del andre ting

Odd Levi og Luleå - møte i morgon ca 9.15-10.15

Innkalling sendt.

Videopresentasjon til LREC

Frist 10. mai (då vi er i Luleå). Må bli ferdig denne veka.

Ny programmerar

Intervju i morgon.

ASTIN/nordisk-prosjekt

Møte på torsdag, 13-14. Trond blir med.

Sjå https://pad.riseup.net/p/pilotsatsning-norden-keep

Teknologirådet

… er eit sekretariat under Stortinget som skal lage 4-sidersrapportar til Stortinget om teknologi. Dei vil sjå 5-10 år inn i den teknologiske framtida. Framtida deira er språkteknologisk (“tastaturet forsvinn”).

Ymse orienteringssaker

Ingen