Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S- og T-møte 18.5.2022

Saker:

Tilbakemelding til Sametinga etter Luleå

Trond, utkast, Inga oppfølgjing. Inga har kome med framlegg om møte, vi ser alle på det.

Ny programmerar

Vi arbeider med saka.

Teknologirådet

Møte i Oslo i byrjinga av juni. Ekspertgruppa: mange kjente.

Canada

Trond og Lene dreg dit, vi må planleggja dagane før dei dreg.

Møte neste veke. Trond kallar inn.

Infra-arbeid

Giella-shared er delt, resultatet blir 4 repositorium. Arbeidet er ikkje ferdig.

Gøteborg

Ting går framover, men forseinka pga sjukdom.

Xslt og ordbøker

Jf diskusjon i Zulip.

Levanger

Redaksjonsmøte neste veke. Vi avtalar tid pr e-post.