Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 21.6.2022

Saker:

Canada-programmerar på vitjing i haust

Børre har ferie den aktuelle tida, men kan vera fleksibel om det blir bestemt snart.

Trond skriv til henne og forklarer, Sjur og Børre på kopi (5.-9.9. ok men opp til henne).

«Erstatninger for enkelte samiske bokstaver»

Sjur svarar. Det finst ikkje tilbakefallsløysingar. áčđŋšŧž til acdnstz inneber tap av data.

Innspel frå Øystein - EU-pengar

Ser på det på nytt etter ferien.

«Selvbetjeningsløsninger på samisk»

Brev frå KDD. Sjur ringjer dei.

Vi har ikkje data:

Nordsamisk lingvist

Vi manglar morsmålstalande personar på nordsamisk. Kva gjer vi?

OECD-rapport - oppsummering

Vi må levera tekstar som er klypp-og-lim-ferdige, elles blir dei ikkje brukte. Alt vi skreiv på engelsk er brukt, det vi skreiv på norsk er ikkje brukt.

SMA-artiklar

Sjur pratar med Maja, vi held fram etter sommaren. Vi må minne fagfellene på dette før sommarferien, slik at dei kan ha noko ferdig ganske snart etter ferien.