Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur- og Trond-møte 28.8.2023

Saksliste

Saker

Program for Divvun-veka

Justeringar

Møteplanen vart oppdatert.

Betaling til TriGram

Jf siste faktura og timespesifisering frå Kevin - fleire ting der gjeld GT, men alt er fakturert Divvun.

Diskutert og klargjort.

Tastatur

Stavekontrollar

Sleppa nye versjonar for fao, sme, smn, sms, andre?

Ja, vi lagar ein plan i eit separat møte.

Faste møte

annakvar veke? Ja. Kva dag? Til etter at vi har prata med Lene.

Ein gong i månaden i lag med samisk/Lene? Vi diskuterer med Lene.

Turid

Ordboksmaterialet er no i Tromsø. Vi vil òg gjerne ha permen med korrespondanse som Turid har tilbode oss.

Servarar