Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Staare-møte 19.1.2018

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

Saker:

Status

presentasjonen i Staare

Delt presentasjonen i fleire delar, notatar frå førre møtet her

Maja: skal vi bli ein dag til, og halda stand på minisymposium? Maja spør David Kroik så snart som råd.

stavekontrolloppdatering

Dela SMJ i to: NO (æ) og SE (ä). Men mange andre ting er òg tagga med Area, og ein del gonger er det dialektvariasjon heller enn ortografisk variasjon knytta til land + skilnader i låneordstilpassing og ulike låneord.

For komplisert og tidkrevande, vi set ting på pause no.

Heimesidene

Arbeid framover