Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Trond, Sjur 30.5. 2013

Fran og sumararbeid

Vi prata om dette på det førre møtet, og såg over og justerte planane til Fran. Ok for no, ledig tid i august.

Grammatikkontroll

Granska-kjeldekoden kan kanskje bli tilgjengeleg. Ja takk, og via Fran.

Stavekontrollar

Siste nytt: framleis ikkje fungerande kompilering - Sjur vil droppa 10.4, og gå opp til 10.6 som byggemaskin, med 10.5 som minstekrav for brukarane.

Kommenter lista over språk til Voikko-LO-pluggen.

Sørsamiske tekstar

Aino vil ha alle slags tekstar. I eit FAD-perspektiv vil vi gjerne ha tospråklege adm-tekstar.

Vi tar eit fellesmøte om sma-korpus-innsamling i neste veke.

FAD-prosjektet

Jf. møtereferat.