Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Program for Divvun-veka 28.8.-1.9.

Måndag:

Tysdag:

Onsdag:

Torsd.:

Fredag:

Om fellesmøtet tysdag

Andre tema

Her er andre ting som kan eller burde diskuterast, utan at dei er lagde inn i timeplanen enno:

Sosialt

(før eller etter arbeidstid)